Napovedovanje hospitalizaciji pri bolnikih s srčnim popuščanjem iz podatkov telespremljanja

Authors: Aljoša Vodopija, Božidara Cvetković, Mitja Luštrek, Drago Rudel, Zdravko Balorda
Povzetek: Srčno popuščanje je pogosta bolezen, ki običajno prizadene populacijo ljudi nad 65 let. V prispevku analiziramo podatke iz leto dni trajajoče raziskave, v kateri se je telespremljalo 141 bolnikov s srčnim popuščanjem. Telespremljanje občutno zmanjša število hospitalizacij in njihovo trajanje, a se hospitalizacije še pojavljajo. Cilj, ki smo si ga zastavili, je bil z uporabo strojnega učenja zgraditi klasifikator, ki bo zmožen napovedati preostale hospitalizacije. Zdravniško osebje bi klasifikator uporabilo kot opozorilo na prihajajočo hospitalizacijo, ki bi jo z ustreznim ukrepom preprečilo ali skrajšalo ter s tem občutno zmanjšalo stroške in izboljšalo bolnikovo kakovost življenja. Z izgradnjo velikega nabora atributov in preizkušanjem različnih metod za izbiro atributov in algoritmov za strojne učenje smo zgradili klasifikator, ki je na začetnih podatki napovedal 7 hospitalizaciji izmed 9 in se je zmotno opredelil za hospitalizacijo le v enem primeru izmed 117. Po opravljeni raziskavi smo prejeli nove podatke, na katerih smo preverili klasifikator in dobili dobre rezultate ter s

Date: 
Monday, October 10, 2016
Event: 
Information Society multiconference, Workshop on Electronic and Mobile Health